Kantbalksprojektet

Optimala kantbalkssystem - FUD projekt

Välkommen!

Optimala kantbalkssytem - Resultat av genomfört FUD-projekt:

  • F: Forskning
  • U: Utveckling
  • D: Demonstration

Vid mötet i augusti 2012 bestämdes att gruppen kom att bestå av 6 specilister inkl. Robert Ronnebrant, Lars Pettersson och Håkan Sundquist. För arbetet i arbetsgruppen hade avsatts en budget på 660 kkr för utredningar och om kostnader.

Optimala kantbalkssystem: Resultat av genomfört FUD-projekt (Rapport) (pdf 2,9 MB)