Betongbyggnad

Välkommen

Betong är det mest använda, människotillverkade materialet i världen. Det är förhållandevis beständigt och extremt formbart. I praktiken är betong det enda tänkbara materialet för konstruktioner i mark.

Gaudis hyreshus i betong
Gaudis hyreshus i betong, La Pedrera (Stenbrottet) i Barcelona, Spanien.

Betonggruppens på KTH inriktning berör både material- och konstruktionsaspekter på betongbyggande. Forskningsområdet innefattar funktion, dimensionering, utformning, utförande och rehabilitering av betongkonstruktioner och murverk. Sprutbetong och konstruktionstillämpningar av nyutvecklade betongmaterial samt effekter av dynamisk belastning ingår. Forskningen inriktas mot stora betongkonstruktioner, extremt belastade betongkonstruktioner och avancerade betongmaterial.

Läs mer om Byggande i betong

Kontakta oss:

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Avdelningen för Betongbyggnad, KTH, 100 44 Stockholm
Telefon : 08-790 80 42
Telefax : 08-21 69 49