Betongbyggnads kurser

AF3115 Betong och andra cementbaserade material 7,5 hp

Forskarnivå

AF2101 Betongbyggnad 7,5 hp

Huvudsakligt innehåll:

  • Armerade betongbalkar och pelare
  • Plattor av betong
  • Spännbetong
  • Pågjutningar
  • Laborationsprovning

Avancerad nivå

AF2102 Betongbyggnad, fortsättningskurs 7,5 hp

Stomsystem av betong

Bruksgränstillstånd och deformationer

Grova betongkonstruktioner

Betongmaterial

Fiberbetong

Sprutbetong

Finit elementmodellering av betongkonstruktioner

Avancerad nivå

AF3116 Byggkonstruktion för vattenkraftskonstruktioner 2,0 hp

Forskarnivå

AF2001 Byggkonstruktionslära, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursen behandlar viktiga fenomen som påverkar utformningen av bärande system i stål och betong.

Avancerad nivå

AF1005 Byggkonstruktionslära, grundkurs 7,5 hp

Kursen ger en djup förståelse för verkningssättet hos olika typer av konstruktioner samt grunderna i dimensioneringsprocessen.

Grundnivå

1C5031 Dimensioneringsmetoder för armerade betongkonstruktioner 7,5 hp

Forskarnivå

AF212X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå 30,0 hp

Avancerad nivå

AF213X Examensarbete inom betongbyggnad, avancerad nivå 30,0 hp

Avancerad nivå

AF111X Examensarbete inom betongbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Grundnivå

AF112X Examensarbete inom betongbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Grundnivå

1L5202 Högpresterande betongkonstruktioner 7,5 hp

Forskarnivå

1L5101 Projektarbete i betongbyggnad 7,5 hp

Forskarnivå

Till sidans topp