Personal

Tf Avdelningschef

Personal

  Efternamn Förnamn Titel Telefon
Gram Annika Avdelningschef +46 8 790 97 50
Knutsson Eva Forskningsingenjör +46 8 790 62 76
Eriksson Mikael Universitetsadjunkt +46 8 790 97 57
Tykocka Ström Alicja Forskningsingenjör +46 8 790 97 73
Lindblad Hannes Postdoktor
Dahlström Sven Universitetsadjunkt +46 8 790 97 23
Zilinskis Viktors Universitetsadjunkt
Forouzesh-Asl Reza Universitetsadjunkt +46 8 790 48 40
Helgesson Magnus Universitetsadjunkt +46 8 790 79 53
Roozbeh Ahmad Reza Universitetsadjunkt +46 8 790 48 24
Bohbot Zeev Universitetsadjunkt +46 8 790 48 06
Isaksson Teresa Universitetsadjunkt +46 8 790 48 82
Lidholm Anneli Administratör +46 8 790 48 34
Khalil Nour Forskningsingenjör

Personal som saknar kontaktuppgifter, kontakta avdelningschef.