Examensarbeten

Examensarbeten

[12]
[17]
F. Shahin och H. Al-Samarrai, "EFFEKTIVISERING AV LOGISTIKFLÖDET," , 2018.
[24]
[25]
[27]
[29]
S. Zakaria och A. Chahine, "Implementering av Svanenmärkning," , 2018.
[38]
[39]
S. Orenäs Nissas och N. Rahimi, "Mätfel vid fuktmätning i emissionsskadad betong," , 2018.
[46]
J. Hallman och E. L. Lindblad, "NKI - Förbättringsområden inom produktionen," , 2018.
[48]
K. Akrawi och M. Halim, "Ombyggnation av befintlig byggnad till hotell," , 2018.
[50]
S. Nyström och S. Shahwan, "Optimering av Högskolebibliotek," , 2018.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal