Examensarbeten

Examensarbeten

[3]
[5]
Y. Abdi Yussuf och Z. Jalal Ibrahim, "FRP:s användning inom brokonstruktioner," , 2019.
[7]
F. Forsgårdh och K. Dahlin, "Hyra eller köpa rörläggarutrustning?," , 2019.
[13]
P. Haritidis och T. Tran, "Parameterstyrd modellering av bergtunnlar," , 2019.
[14]
S. Zakhoy och D. Safeen Butros, "Parametrisk Design," , 2019.
[19]
K. Abdelwahab och A. Farah Mohamed, "Spricktillväxt i stålkonstruktioner på grund av utmattning," , 2019.
[20]
[23]
E. Bergman och E. Gahne, "Ventilation av inomhusskjutbanor," , 2019.
[36]
[41]
F. Shahin och H. Al-Samarrai, "EFFEKTIVISERING AV LOGISTIKFLÖDET," , 2018.
[48]
[49]
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal