Byggnadsmaterial

Träkonstruktion, ventilationstorn i Lill-Jansskogen, Stockholm
Träkonstruktion, ventilationstorn i Lill-Jansskogen, Stockholm

Byggnadssektorn står idag för ungefär 40% av den totala energiförbrukningen i Europa. Det är också den största materialkonsumenten. Ökad kunskap och förståelse för materials beteende och egenskaper under ett livsspann ger bättre materialval och kommer att leda till en mer hållbar byggnadssektor.

Forskningsområdet vid avdelningen för byggnadsmaterial vid KTH omfattar studier av beteende och egenskaper hos byggnadsmaterial i olika miljöer baserade på materialfysik / kemi. Fokusområden är hållbarhet i allmänhet och fuktinducerade skador samt energieffektivitet av nya typer av miljöeffektiva byggnadsmaterial.

Kontakta oss:

Besöksadress: Brinellvägen 23
Postadress: Byggnadsmaterial, KTH, SE-100 44 Stockholm, Sverige
Tel: +46 8-790 60 00
Fax: +46 8-411 84 32

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-06-08