Byggnadsteknik

Välkommen

Byggnadsmaterial
Forskningstornet, Byggnadstekniks experimenthus för industrialiserat byggande. Foto Hanif Hoseini.

Byggnadstekniken har som mål att anpassa byggnadskonstruktioner till brukarnas behov inom givna ramar som ges av ett uthålligt samhälle i form energieffektivitet och miljöpåverkan genom att konstruera och underhålla byggnader för, fuktsäkerhet, energieffektivitet, sund innemiljö och god akustisk miljö.

Kontakta oss:

Besöksadress: Brinellvägen 23, Stockholm
Postadress: Avdelningen för byggnadsteknik, KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 60 00