Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Byggnadsteknik

Byggteknik omfattar att genom projektering, konstruktion och dimensionering, samt genom byggprocessen, utveckla byggkonstruktioner och särskilt deras klimatskärm för fuktsäkerhet, energieffektivitet och en sund innemiljö. Byggnadstekniken har som mål att anpassa byggnadskonstruktioner till brukarnas behov inom givna ramar som ges av ett uthålligt samhälle i form energieffektivitet och miljöpåverkan genom att konstruera och underhålla byggnader för, fuktsäkerhet, energieffektivitet, sund innemiljö och god akustisk miljö.

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25