Fukttransport med elektroosmos

Studerar funktionen av elektroosmos som åtgärd mot fuktproblem i byggnader samt att utifrån detta ge rekommendationer kring om och i så fall när det är lämpligt/olämpligt att använda metodiken under de varierande fuktighetsförhållanden som vanligtvis råder i Sverige.

Kontakt: Professor Folke Björk

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-09-12