Hållbar stegvis renovering

Värderar renoveringskoncept ur teknikerns, arkitektens och ekonomens synvinkel för att se hur vi strategiskt kan tänka kring renovering av bostadsbyggnader.

Kontakt: Professor Folke Björk  och Tekn.Dr. Tord af Klintberg

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-09-12