Kulturhistoriska byggnader, gott bevarandeklimat

Att skapa goda bevarandeklimat i kulturbyggnader– vilket är i stor utsträckning en fråga om fukt och fuktskydd. Projektet utvecklar beräkningsstrategier som passar byggnader som inte passar in i vanliga mönster. Förenar modellering av hela byggnaders funktion med processer i specifika problempunkter.

Kontakt: Professor Folke Björk  och Tekn.Lic. Torun Widström

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-09-12