Nordicbuilt: Evaluation and renovation of Ice halls and Swimming Halls

För simhallar gäller arbetet betydelsefulla aspekter på klimatstyrning och vattenrening för att simhallar ska få en god teknisk funktion med lång livslängd och måttlig energianvändning. För ishallar gäller det strategier för klimatstyrning och val av lämplig utrustning, om också gäller val av energislag, för att få en god funktion till en rimlig energikostnad.

Kontakt: Professor Folke Björk , Tekn.Dr. Tord af Klintberg  och Lektor Kjartan Gudmundsson

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-09-12