Relining av avloppsledningar i flerbostadshus

Skapar underlag för välgrundade råd och rekommendationer med avseende på relining av avloppsledningar i bostadshus som alternativ till traditionellt stambyte. Innehåller förstörande och jämförande provning, erfarenhetsinsamling och inspektioner, LCA för jämförelse av lokia alternativ för stamrenovering.

Kontakt: Professor Folke Björk  och Tekn.Dr. Tord af Klintberg

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-06-02