Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar

[1]
M. Gustafsson, "Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2017.
[2]
S. Sadrizadeh, "Design of Hospital Operating Room Ventilation using Computational Fluid Dynamics," Doktorsavhandling Stockhomlm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-STKL, 2015:01, 2016.
[3]
Q. Wang, "Low-temperature Heating in Existing Swedish Residential Buildings : Toward Sustainable Retrofitting," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-STKL, 2016:01, 2016.
[4]
A. Hesaraki, "Low-Temperature Heating and Ventilation for Sustainability in Energy Efficient Buildings," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2015.
[5]
A. Ploskic, "Technical solutions for low-temperature heat emission in buildings," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2013.
[6]
J. A. Myhren, "Potential of Ventilation Radiators : Performance evaluation by numerical, analytical and experimental means," Doktorsavhandling Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2011.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2017-09-21