Till innehåll på sidan

Brukarrelaterade frågor (interaktion mellan människa och teknik)

Pågående forskningsprojekt:

  • Tvärvetenskaplig samverkansplattform för brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inomhusklimat och energiprestanda i byggnader

Kontakt: Prof Ivo Martinac , Dr Genku Kayo
(Samverkan med CIEB-konsortiet, CIEB: Centrum för Inneklimat och Energiprestanda i Byggnader)
 

  • Brukaranpassad, smart byggnadsdrift 

Kontakt: Andrei Litiu, Industridoktorand
(Samverkan med PRODAO och University of Timisoara)

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25