Till innehåll på sidan

Inomhusklimat och energisystem för högpresterande (lågenergi-) byggnader

Pågående forskningsprojekt:

  • Tvärvetenskaplig samverkansplattform för brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inomhusklimat och energiprestanda i byggnader 

Kontakt: Prof Ivo Martinac , Dr Genku Kayo

(Samverkan med CIEB-konsortiet, CIEB: Centrum för Inneklimat och Energiprestanda i Byggnader)

  • Brukaranpassad, smart byggnadsdrift

Kontakt: Andrei Litiu, Industridoktorand
(Samverkan med PRODAO och University of Timisoara)
 

  • Mätning av låga lufthastigheter i inomhusmiljöer

Kontakt: Hans Lundström, doktorand
(Samarbete med Högskolan i Gävle)

Bilden visar experimentell uppställning för mätning av komfort inomhus.
Inomhusklimat och energisystem för högpresterande (lågenergi-) byggnader
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2022-02-25