Brukaranpassad, smart byggnadsdrift

Pågående forskningsprojekt:

  • Tvärvetenskaplig samverkansplattform för brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inomhusklimat och energiprestanda i byggnader

Kontakt: Prof Ivo Martinac , Dr Genku Kayo
(Samverkan med CIEB-konsortiet, CIEB: Centrum för Inneklimat och Energiprestanda i Byggnader)
 

  • Brukaranpassad, smart byggnadsdrift

Kontakt: Andrei Litiu, Industridoktorand
(Samverkan med PRODAO och University of Timisoara)

Runt bord och ett stativ samt svart låda på golvet. På dessa finns inomhusklimat och energisystem för högpresterande (lågenergi-) byggnader.
Inomhusklimat och energisystem för högpresterande (lågenergi-) byggnader
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-06-01