Hållbar renovering

Pågående forskningsprojekt:

  • Hållbar renovering (SIRen)

Kontakt: Prof Ivo Martinac
(Samverkan med Nationellt renoveringscentrum för bebyggelse (NRC), samt Sustainable Integrated Renovation (SIRen) konsortiet)
 

  • Spillvattenvärmeåtervinning i byggnader

Kontakt: Sofia Korpar Malmström , doktorand, Dr Genku Kayo
(Samverkan med Inex Internationell Exergi)

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-06-01