Inomhusklimat- och energimodellering

Pågående forskningsprojekt:

  • Tvärvetenskaplig samverkansplattform för brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inomhusklimat och energiprestanda i byggnader
    Kontakt: Prof Ivo Martinac , Dr Genku Kayo
    (Samverkan med CIEB-konsortiet, CIEB: Centrum för Inneklimat och Energiprestanda i Byggnader)
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-08-31