Inomhusklimat och energisystem för högpresterande (lågenergi-) byggnader

Pågående forskningsprojekt:

 • Tvärvetenskaplig samverkansplattform för brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inomhusklimat och energiprestanda i byggnader 
  Kontakt: Prof Ivo Martinac , Dr Genku Kayo
  (Samverkan med CIEB-konsortiet, CIEB: Centrum för Inneklimat och Energiprestanda i Byggnader)
 • Brukaranpassad, smart byggnadsdrift
  Kontakt: Andrei Litiu, Industridoktorand
  (Samverkan med PRODAO och University of Timisoara)
   
 • Mätning av låga lufthastigheter i inomhusmiljöer
  Kontakt: Hans Lundström, doktorand
  (Samarbete med Högskolan i Gävle)

  Inomhusklimat och energisystem för högpresterande (lågenergi-) byggnader
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-06-17