Till innehåll på sidan

Smarta, hållbara byggnader och byggnadskluster/distrikt

Pågående forskningsprojekt:

  • Tvärvetenskaplig samverkansplattform för brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inomhusklimat och energiprestanda i byggnader

Kontakt: Prof Ivo Martinac , Dr Genku Kayo
(Samverkan med CIEB-konsortiet, CIEB: Centrum för Inneklimat och Energiprestanda i Byggnader)
 

  • Brukaranpassad, smart byggnadsdrift


Kontakt: Andrei Litiu, Industridoktorand
(Samverkan med PRODAO och University of Timisoara)
 

  • High-Performance Energy and Resilient Communities (HiPER Comm): Pursuing Energy Resiliency and Disaster Mitigation in Remote Areas


Kontakt: Alexander de Roode, doktorand
(Samverkan med University of Hawaii Maui College och Pacific Disaster Center)
 

  • Smart optimering av energi- och effektprestanda för byggnadskluster och distrikt

Kontakt: David Hälleberg, Industrial PhD-candidate
(Samverkan med Akademiska Hus
 

  • Analysverktyg för energiflöden – optimering av energianvändningen I byggnadskluster

Kontakt: André Badura, doktorand
(Samverkan med HTW-Berlin)
 

  • ISSEU- Integration av hållbarhetsstrategier i urbana miljöer

Kontakta: Prof Ivo Martinac
(Samverkan med KTH/SEED Hållbarhet, utvärdering och styrning, Täby Kommun, Nacka Kommun, SWECO, Skanska)

Flygfoto över byggnader belägna invid grönområde och vatten. Visar byggnadsklustrer och distrikt.
Optimering av energisystem och energitjänster för byggnadsklustrer och distrikt
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-09-02