Installations- och energisystem

Välkommen

Verksamhet vid avdelningen för Installations- och energisystem

Förutom undervisning inom civilingenjörsutbildningen och forskarutbildningen bedriver avdelningen forskning inom fyra huvudområden:
Simulering innefattar bland annat IDA-projektet där ett mål är att skapa en plattform för snabb och effektiv utveckling av samordnade datorprogram för de beräkningar och simuleringar som branschen behöver.
Ventilation omfattar strömning av luft och föroreningar i människors närzon samt skyddsventilation.
Drift och underhåll inkluderar främst FDD som står för Fault Detection and Diagnosis och syftar till datorstödd övervakning av installationernas funktion.
Rör och kanaler omfattar bland annat projekt om kanalers försmutsning samt produktion av rörsystem.

Kontakta oss:

Besöksadress: Brinellvägen 23, Stockholm (se karta)
Postadress: Avdelningen för Installations- och energisystem, KTH,
100 44 Stockholm
Telefax: 08-411 84 32
Telefon: 08-790 60 00

Till sidans topp