Installations- och energisystem

Smart buildings, utbildningshuset, KTH

Välkommen

Vårt uppdrag är att:

  • Utforska/utveckla teknik och metoder för design, utveckling och drift av högeffektiva, smarta, hållbara, brukaranpassade byggnader med behagliga, sunda och produktiva inomhusmiljöer.
  • Sträva efter helhetlig, livscykelbaserad hållbarhet igenom all vår undervisning, forskning och interaktion med industri och samhälle.
  • Generera och sprida relevant kunskap genom grundutbildning, forskarutbildning och fort- och vidareutbildning.
  • Arbeta i nära samverkan med nyckelaktörer från den offentliga och privata sektorn.

Kontakta oss:

Besöksadress: Brinellvägen 23, Stockholm (se karta)
Postadress: Avdelningen för Installations- och energisystem, KTH,
100 44 Stockholm
Telefax: 08-411 84 32
Telefon: 08-790 60 00