Personal

Avdelningen för Installations- och Energisystem

Avdelningschef

Personal

Doktorander

 • Alexander De Roode, Doktorand
 • Hans Lundström, Doktorand
 • André Badura, Doktorand

Industridoktorander

Forskarexaminerade

 • Hai Lu, Tekn.Dr, 2016
 • Samer Hassanie, Tekn.Lic, 2016
 • Cong Wang, Tekn.Lic, 2016
 • Amir Sattari, Tekn.Dr, 2015
 • Aumnad Phdungsilp, Tekn.Dr, 2015
 • Yunkai Yang, Tekn.Lic, 2013
 • Hai Lu, Tekn.Lic, 2013
 • Juan Ren, Tekn.Lic, 2013
 • Qian Wang, Tekn.Lic, 2013