Effektivare packning med nya insikter

Publicerad 2018-02-02

Alla som har jobbat med vibrerande jordpackning vet att packningsfrekvensen har en inverkan på packningseffekten. Trots detta kan de flesta vältar endast variera arbetsfrekvensen inom ett snävt område. I ett nyligen avslutat doktorandprojekt på KTH har det visats att resonans kan utnyttjas och att packning är som mest effektiv vid eller strax över resonansfrekvensen för vältjordsystemet [1]. Projektet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Trafikverket, Dynapac, Peab, Bachmans minnesfond och KTH och har utförts som ett samarbete mellan KTH och Dynapac.

Artikeln publicerades i byggtidningen Bygg & Teknik nr 1, 2018 och är skriven av bl a professor Stefan Larsson och postdoktor Carl Wersäll. Läs artikel här. (pdf 1 kB)

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-02-02