Kartering av skredbenägenhet med artificiell intelligens

Publicerad 2018-02-02

Inom industrin, finansvärlden och vården har artificiell intelligens använts sedan många år för att lösa komplexa problem. Det finns många modeller att använda sig av men en populär grupp av modeller är artificiella neuronnät. I ett projekt har vi på KTH Jord- och Bergmekanik undersökt möjligheten att kartera skredbenägenhet över stora områden med en sådan modell. Studien har utförts inom Trafikverkets forskningsprogram BIG – Branschsamverkan i grunden.

Artikeln publicerades i byggtidningen Bygg & Teknik nr 1, 2018 och är skriven av professor Stefan Larsson, universitetslektor Fredrik Johansson, postdoktor Johan Spross och forskare Abbas Shahri. Läs artikel här. (pdf 1 kB)