Korrelationer mellan odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck i lera

Publicerad 2018-02-02

Korrelationen mellan odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck för fallkonförsök är dålig, medan den för direkta skjuvförsök följer tidigare svenska erfarenheter. Det visar en stor mängd data från laboratorieundersökningar från kommersiella projekt som har samlats in och jämförts. Vidare visar fallkonförsöket generellt större spridning och lägre hållfastheter än direkta skjuvförsök. Skillnaderna tros till största del bero på brister i provtagningskvalitet. Artikeln avslutas med en diskussion om parametrarnas naturliga variation och dess påverkan på empirin.

Artikeln publicerades i byggtidningen Bygg & Teknik nr 1, 2018 och är bla skriven av professor Stefan Larsson och Anders Prästings. Läs artikeln här. (pdf 1 kB)

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-02-02