Kunskap om överföring av vibrationer vid spontdrivning ger lägre skadekostnad

Publicerad 2018-02-02

Problem med vibrationer orsakade av byggverksamhet ökar i dagens samhälle. I samband med vibrodrivning av spont överförs vibrationerna från drivutrustningen till sponten och från sponten vidare ut i jorden. Tidigare kunskap har inte kunnat uppskatta vibrationspåverkan och hur nära ett skadeobjekt en spont kan drivas. Nu visar resultat från Fanny Deckners doktorsarbete att vibrationsöverföringen mellan sponten.
och jorden till största delen påverkas av den störda zonen i jorden
närmast sponten.

Artikeln publicerades i byggtidningen Bygg & Teknik nr 1, 2018 och är skriven av bl a adjungerad professor Staffan Hintze och doktorand Fanny Deckner. Läs artikel här. (pdf 1 kB)