On the Need for a Risk-Based Framework in Eurocode 7 …

Publicerad 2018-04-06

Ny tidskriftsartikel: Eurokod 7, den europeiska designkoden för geotekniska konstruktioner, håller på att revideras, bland annat med avsikten att bättre inkludera bergbyggande. I en nypublicerad artikel i tidskriften Rock Mechanics and Rock Engineering ger Johan Spross med flera kollegor sin syn på hur Eurokoden bör utformas för att fungera också inom bergbyggnad. Artikeln är fritt tillgänglig med open access här .

Spross, J., Stille, H., Johansson, F. and Palmstrøm, A. “On the Need for a Risk-Based Framework in Eurocode 7 to Facilitate Design of Underground Openings in Rock”. Rock Mech Rock Eng (2018). https://doi.org/10.1007/s00603-018-1463-8

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-04-06