Resonant roller compaction of gravel in full-scale tests

Publicerad 2018-03-26

Ny artikel: Wersäll, C., Nordfelt, I. and Larsson, S. (2018) “Resonant roller compaction of gravel in full-scale tests” Transportation Geotechnics 14: 93–97. Resultat från ett fullskaletest påvisar att packning av friktionsjord med vältar kan utföras mer tids- och kostnadseffektivt om packningen utförs med en frekvens nära egenfrekvensen för jord-vält systemet.