The Swedish Geotechnical Society’s methodology for risk management

Publicerad 2018-03-26

Ny tidskriftsartikel: Spross, J., Olsson, L. & Stille H. “The Swedish Geotechnical Society’s methodology for risk management: a tool for engineers in their everyday work” Georisk, DOI: 10.1080/17499518.2017.1416643.

Svenska geotekniska föreningen (SGF) har tagit fram en metodbeskrivning för riskhantering i geotekniska byggprojekt i syfte att minska kostnaderna i den svenska byggindustrin som relaterar till negativa utfall av geotekniska risker. Arbetet med metodbeskrivningen har bedrivits inom SGF:s Riskkommitté. För att sprida resultatet av detta utvecklingsprojekt internationellt har metodbeskrivningen översatts till engelska och en diskussion av de bakomliggande koncepten publicerades nyligen i tidskiften Georisk. Den artikeln är fritt tillgänglig med open access. Läs här!