Uncertainties in Grout Penetrability Measurements

Publicerad 2018-03-26

Ny tidskriftsartikel: Nejad G, A., Ali Akbar, S., Al-Naddaf, M., Draganovic, A. and Larsson, S. “Uncertainties in Grout Penetrability Measurements; Evaluation and Comparison of Filter pump, Penetrability meter and Short slot.” Geotechnical and Geological Engineering, DOI 10.1007/s10706-017-0351-4.

Artikeln presenterar och diskuterar resultat från tre olika testmetoder för att mäta inträngningsförmågan av cementbruk i bergsprickor. Resultaten påvisar att resultat från de två vanligaste metoderna filterpump och penetrometer är behäftade med stora osäkerheter och bör inte användas.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-03-26