Personal

Avdelningen för jord- och bergmekanik

Avdelningschef

Personal

Doktorander

Industridoktorander

 • Razvan Ignat, Industridoktorand
 • Fanny Deckner, Industridoktorand
 • Hamidreza Fereidouni, Industridoktorand

Professor emeritus

 • Håkan Stille, Professor emeritus

Gästföreläsare

 • Gary Axelsson, Gästeföreläsare
 • Mehdi Bahrekazemi, Gästföreläsare
 • Sadek Baker, Gästföreläsare
 • Stig Eriksson, Gästföreläsare
 • Diego Mas Ivars, Gästeföreläsare
 • Daniel Johansson, Gästföreläsare
 • Bengt Niklasson, Gästföreläsare
 • Gunnar Nord, Gästföreläsare
 • Magnus Ruin, Gästföreläsare
 • Mats Tidlund, Gästföreläsare

Forskarexaminerade

Tidigare medarbetare

 • Staffan Hintze, Adjungerad professon
 • Anders Bodare, Docent
 • Per Delin, 1:e Forskningsingenjör
 • Magnus Eriksson, Forskare, Tekn. Dr.
 • Rikard Gothäll, Tekn. Dr.
 • Teddy Johansson, Tekn. Dr.
 • Johan Lagerlund, Doktorand, Tekn. Lic.
 • Charles Lucian, Doktorand, Tekn. Lic.
 • Zein-Eddine Merouani, Tekn. Dr.
 • Sven-Erik Rehnam, Universitetslektor
 • Masakuni Tsuji, Forskningsingenjör
 • Lena Wennerlund, Utbildningsadministratör
 • Christoffer With, Tekn. Dr.
Till sidans topp