Personal

Avdelningen för jord- och bergmekanik

Avdelningschef

Personal

Doktorander

Professor emeritus

 • Håkan Stille, Professor emeritus

Gästföreläsare

 • Gary Axelsson, Gästeföreläsare
 • Sadek Baker, Gästföreläsare
 • Stig Eriksson, Gästföreläsare
 • Diego Mas Ivars, Gästeföreläsare
 • Daniel Johansson, Gästföreläsare
 • Bengt Niklasson, Gästföreläsare
 • Gunnar Nord, Gästföreläsare
 • Magnus Ruin, Gästföreläsare
 • Mats Tidlund, Gästföreläsare
 • Sven Liedberg, Gästföreläsare

Forskarexaminerade

Till sidans topp