Rapporter

Rapporter

[2]
M. Westberg Wilde et al., "Theme D - Syntheis: Risk analysis – assessment of reliability for concrete dams : 14th International Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams," Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-RPT, 1802001, 2018.
[3]
S. Larsson, G. Nilsson och N. Jelisic, "Utveckling av Jb-Totalsondering för kontroll av kc-pelare," Stockholm : SBUF Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF Rapport, 2018.
[5]
R. Malm et al., "Lastförutsättningar avseende istryck," , Energiforsk report, 2017:439, 2017.
[8]
F. Johansson, W. Bjureland och J. Spross, "Application of Reliability-based Design Methods to Underground Excavation in Rock," , BeFo Rapport, 155, 2016.
[9]
M. Westberg Wilde och F. Johansson, "Probablilistic model code for concrete dams. : Report 2016:292," Stockholm : Energiforsk, 2016.
[10]
A. Nejad Ghafar, A. Draganovic och S. Larsson, "AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF DYNAMIC PRESSURE ON IMPROVING GROUT PENETRABILITY," Stockholm, BeFo Report, 149, 2015.
[11]
E. Nordström et al., "Betongdammars brottförlopp," Stockholm : Energiforsk, Energiforskrapport, 2015:122, 2015.
[12]
J. Spross et al., "Hantering av geotekniska risker i byggprojekt : Ett praktiskt tillämpningsexempel," SBUF, Svenska Byggbranchens utvecklingsfond, SBUF rapport, 13009, 2015.
[14]
F. Johansson, J. Spross och L. Fransson, "Dammsäkerhet - Islast mot dammkonstruktioner : Sammanställning av kunskapsläget samt förslag till forskning och utveckling," Stockholm : Elforsk AB, Elforsk rapport, 13:56, 2013.
[16]
F. Johansson och T. Edeskär, "Reparationsinjektering av dammar och undergrund : strategi för forskning och utveckling," , Elforsk rapport, 12:65, 2012.
[17]
Md. M. Rahman och U. Håkansson, "In-line rheological measurements of cement based grouts using the UVP-PD method," , Rock Engineering Research Foundation. BeFo Report, 99, 2011.
[19]
F. Deckner et al., "Jordförstärkning," , Trita-JOB, 3002, 2010.
[20]
A. Draganović och H. Stille, "Separation och filtrering av cementbaserat injekteringsbruk," Stiftelsen Bergteknisk Forskning / Swedish Rock Engineering Foundation, BeFo Report, 96, 2010.
[21]
A. Draganović och F. Johansson, "Svällande leror i bergtunnlar - Förstudie," Stiftelsen Bergteknisk Forskning / Swedish Rock Engineering Foundation, BeFo Report, 101, 2010.
[22]
H. Stille et al., "The observational method," Stiftelsen Bergteknisk Forskning, Rock Engineering Research Foundation. BeFo Report, 95, 2010.
[23]
F. Johansson, "Skjuvhållfasthet för råa och ofyllda bergsprickor," , Stiftelsen Bergteknisk Forskning / Swedish Rock Engineering Foundation. BeFo Report, 84, 2009.
[24]
A. Gustafsson, F. Johansson och H. Stille, "Betongdammas glidstabilitet : Förslag på nya riktlinjer," , ELFORSK Rapport, 8:59, 2008.
[27]
M. Holmberg och H. Stille, "Observationsmetodens grunder och dess tillämpning på design av konstruktioner i berg," Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning / Swedish Rock Engineering Research, Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning / Swedish Rock Engineering Research. SveBeFo Report, 80, 2007.
[29]
[30]
A. Ansell et al., "State-of-the-art och förslag till forskningsprojekt : Drift, underhåll och reparation av trafiktunnlar," Stockholm : KTH Byggvetenskap, TRITA-BKN. Rapport, 110, 2007.
[31]
F. Johansson, "Stabilitetsanalyser av stora konstruktioner grundlagda på berg : En inledande litteraturstudie," Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning / Swedish Rock Engineering Research, Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning / Swedish Rock Engineering Research. SveBeFo Report, 74, 2006.
[32]
H. Stille et al., "Dimensionering av samverkanskonstruktioner i berg med sannolikhetsbaserade metoder : En inledande studie," Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning / Swedish Rock Engineering Research, SveBeFo Report, 70, 2005.
[33]
A. Draganović, "Separationsstabilitet hos injekteringsbruk," , TRITA-JOB, 3002, 2005.
Fullständig lista i KTH:s publikationsportal
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2017-09-21