Forskning

Pågående forskningsprojekt

Integrerade forskningsprojekt:

  • Sjukhus och hälsorelaterade projekt

Design of Hospital Operating Room Ventilation using Computational Fluid Dynamics

  • Energibesparande lågtemperatursystem i byggnader

Energy efficient low-temperature systems in buildings

Energimyndigheten

  • Bättre inomhusklimat och energibesparing inom byggnad