Strömnings- och klimatteknik

Ämnesbeskrivning

Inriktning mot modeller och beräkningsmetoder för byggnader och byggd miljö. Såväl gas- som vätskeströmning samt grundläggande värmeöverföring, termisk komfort och spridningsmekanismer för luftföroreningar behandlas. Läs mer.

Integrerade forskningsprojekt