Tågtrafikgruppen

Välkommen till tågtrafikgruppen!

Gruppen för tågtrafik har specialistkompetens beträffande marknad, järnvägsdrift och ekonomi. Exempel är trafikplanering, kundvärderingar, prognosmodeller, marknadsanalyser för både person- och godstrafik, simuleringsmodeller för bankapacitet och planering av infrastruktur och signalsystem. Gruppen startade 1991 då Bo-Lennart Nelldal blev adjungerad professor.

Gruppen för tågtrafik tillhör administrativt avdelningen för trafikplanering, ekonomi och teknik inom institutionen för transportvetenskap på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) vid KTH. Tvärvetenskapligt samarbete inom KTH Järnvägsgruppen ger synergieffekter för forskning och utbildning om järnvägar och spårburna transportsystem.

KTH Järnvägsgruppen ( www.railwaygroup.kth.se ) består av åtta forskargrupper som var och en representerar olika delar av järnvägssystemet, varav de flesta arbetar med tekniska frågor. Tågtrafikgruppen är en av dessa åtta undergrupper.

Medarbetare vid tågtrafikgruppen
ÄMNE/Namn Kompetens E-post Telefon (utl. +46 ..)
       
GRUPPLEDARE FÖR TÅGTRAFIK      
Albania Nissan Gruppchef bibbi.nissan( )abe.kth.se 08-790 9120
       
PERSONTRAFIK OCH RESANDEMARKNAD      
Oskar Fröidh Marknad och trafik oskar.froidh( )abe.kth.se 08-790 8379
Bo-Lennart Nelldal Marknad (konsult) bolle( )railresearch.se 070-762 3056
Josef Andersson Prognosmodeller josef.andersson( )abe.kth.se 08-790 8424
Félix Vautard Doktorand felix.vautard( )abe.kth.se 08-790 7054
       
GODSTRAFIK OCH LOGISTIK      
Gerhard Troche Marknad och trafik gerhard.troche( )abe.kth.se 08-790 8437
Behzad Kordnejad Marknad och trafik behzad.kordnejad( )abe.kth.se 08-790 8817
       
KAPACITET OCH SIGNAL      
Markus Bohlin Adjungerad professor markus.bohlin( )sics.se 070-787 6608
Jennifer Warg Doktorand jennifer.warg( )abe.kth.se 08-790 8345
Johan Högdahl Doktorand jhogdahl( )kth.se 08-790 6895
Ingrid Johansson Doktorand ingrid.johansson( )abe.kth.se 08-790 8499
Niloofar Minbashi Doktorand minbashi( )kth.se 08-790 8499
Vahid Ranjbar Doktorand vahidr( )kth.se 08-790 7917
Anders Lindahl Signalprogram anders.lindahl( )abe.kth.se 08-790 8095
       
UTBILDNING      
Anders Lindahl Kurskoordinator anders.lindahl( )abe.kth.se 08-790 8095, 076-790 81 95
       
Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-02-15