Characterisation of thermally modified wood for the use as components in biobased building materials

Tid: On 2018-09-19 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Byggnadsmaterial

Respondent: Susanna Källbom

Opponent: Professor Marko Petric, Slovenien

Handledare: Professor Magnus Wålinder

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-06-28