Docentföreläsning: Utmattning av stålbroar – Metoder för livslängdsbedömning


John Leanders docentpresentation vid antagning som docent inom ämnet Bro- och Stålbyggnad

Tid: Fr 2017-10-13 kl 15.30

Föreläsare: John Leander

Plats: L1, Drottning Kristinas väg 30.

Utmattning av stålbroar – Metoder för livslängdsbedömning

Docentpresentation: John Leander

Sammanfattning:

Sverige och många andra länder med en utvecklad transportinfrastruktur har ett stort antal broar som uppnått eller snart kommer att uppnå sin för väntade livslängd. För en hållbar förvaltning av dessa broar är det nödvändigt att eftersträva noggranna metoder för att bedöma livslängden. Föreläsningen kommer att behandla stålbroar och en av de vanligaste orsakerna till begränsningar i livslängden – utmattning. Konventionella metoder för livslängdsbedömning kommer att tas upp liksom metoder som idag används främst inom forskningen. Dessutom kommer metoder för klassificering och beslut angående olika bedömningsmetoder att presenteras.

Docentpresentationen är öppen för allmänheten. Ingen anmälan krävs, dock är antalet platser begränsade.

Välkommen!

Prefekt Johan Silfwerbrand, Institutionen för Byggvetenskap

2017-10-13T15:30 2017-10-13T15:30 Docentföreläsning: Utmattning av stålbroar – Metoder för livslängdsbedömning Docentföreläsning: Utmattning av stålbroar – Metoder för livslängdsbedömning
Till sidans topp