Environmental impact of concrete structures - with focus on durability and resource efficiency

Tid: Ti 2017-10-24 kl 13.00

Plats: Stora konferensrummet, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Byggnadsteknik

Licentiand: Nadia Al-Ayish

Granskare: Lektor Katja Fridh, Lunds universitet

Huvudhandledare: Professor Folke Björk

2017-10-24T13:00 2017-10-24T13:00 Environmental impact of concrete structures - with focus on durability and resource efficiency (Byggvetenskap med inriktning mot Byggnadsteknik) Environmental impact of concrete structures - with focus on durability and resource efficiency (Byggvetenskap med inriktning mot Byggnadsteknik)
Till sidans topp