Kan Visum bidra till förbättringar av Sampers?

Seminarium om prognosmodeller för långväga kollektivtrafik (särskilt tågresande) den 25 oktober

Tid: To 2018-10-25 kl 10.00 - 15.00

Föreläsare: Transportplanering

Plats: Byggvetenskap övningssal B26, Brinellvägen 23

Välkommen till seminariet om Prognosverktyg och hur Visum kan förbättra Sampers.

Anmälan sker till Oskar Fröidh , (telefon 08-790 83 79) senast måndag 22 oktober. Ange ev. kostpreferenser (födoämnesallergier).

Kallelse till seminariet (pdf 402 kB)
 

Litteraturförteckning med länkar

Om prognosmodeller

a) och b) nedan är två dokument från ett forskningsprojekt, KTH, som gått på djupet för att skissera önskade egenskaper hos en modell för långväga persontransporter och tänkbara vägar för förbättringar, samt jämför Sampers med Vips/Visum i ett antal dimensioner.

 1. Algers, S. Bates, J. Jansson, K. Lang, H., Larsen, O. och Swahn, H. (2013): Towards a model for long distance passenger travel in the context of infrastructure and public transport planning . Rapport. KTH, Stockholm
   
 2. Jansson, K. Algers, S. Lang, H., Larsen, O. Mortazavi, R. Bates, J. och Daly, A. (2013): Descriptive and theory report for “Towards a model for long distance passenger travel in the context of infrastructure and public transport planning”. Rapport. KTH, Stockholm
   
 3. Larsen O. I. (2010) KOLLEKTIVASSIGNMENT I VISUM OG EMME/3  (Se Notat 11 december 2010, Høgskolen i Molde)
   
 4. Larsen O.I. och Sunde, Ø. (2008): Waiting time and the role and value of information in scheduled transport. Research in Transportation Economics 23 , 41–52
   
 5. Johansen, K.W., Lindberg, G. (2016): Høyhastighetstog i Sverige. Beregningsverktøy og resultater . TØI rapport 1537/2016
   
 6. Nelldal, B.-L. (Rapportutkast 2018-08-28, ej publicerad). Kan investeringar i nya stambanor bli samhällsekonomiskt lönsamma? - Analys av prognoser och internationella erfarenheter av höghastighetståg (pdf 2,2 MB)
   
 7. Trafikverket (2014): Trafikverkets plan för utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg, effektsamband och effektmodeller inom transportområdet - Trafikslagsövergripande plan. Borlänge 2014-04-14


 

Exempel på tillämpningar med Visum för tågresande

 1. Fröidh, O., Adolphson, M., Jonsson, D., Andersson, J. (2018): Lokalisering av järnvägsstationer−effekter för samhällsplanering, resande och tillgänglighet.  Rapport. KTH, Stockholm

   
 2. Nelldal, B.-L., Andersson, J., Fröidh, O. (2018): Resandeflöden på Sveriges järnvägsnät. Analys av utbud och efterfrågan på tågresor.  Rapport. KTH, Stockholm

Presentationer

Presentationsmaterial från seminariet

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-12-09