Shear in concrete structural elements subjected to dynamic loads

Tid: On 2019-06-05 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Betongbyggnad

Respondent: Johan Magnusson

Opponent: Dr. Jaap Weerheijm, TU Delft - Delft University of Technology, Delft, Nederländerna

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-05-07