Teknologer prisade

för Bästa examensarbete 2018 av Svenska Betongföreningen.

Publicerad 2018-10-17

Priset som delades ut igår på Betongdagen i Stockholm gick i år till teknologerna Jonas Enzell och Markus Tollsten. De har i sitt examensarbete undersökt sprickbildning i betong på grund av temperaturvariationer och hur detta kan analyseras med hjälp av analysverktyg.
Motiveringen löd:

”Sprickbildning i betongdammar pga årstidsbundna temperaturvariationer är ett komplext problem som numera kan analyseras mer ingående tack vare vidareutvecklingen av analysverktygen.
Jonas Enzell och Markus Tollsten har på ett förtjänstfullt sett modellerat sprickbildningen i en damm och därefter jämfört beräkningarna med kartlagd sprickbildning.
Överensstämmelsen är god, rapporten välskriven och rikt illustrerad och resultaten har lett till ökad kunskap om hur temperatursprickbildning sker i betongdammar.”

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-10-17