Utbildning och rekrytering

Bild: Per Roald. Nytänkande pedagogisk visualisering och streaming mellan föreläsningssalar och BIM lab.
Publicerad 2018-10-30

I tidningen Fastighetsnytt lyfts frågan kring bristen på rätt utbildad personal kopplat till politiska beslut och myndighetsval. Per Roald, avdelningschef vid Byggteknik och design uttalar sig om problematiken.

När nedskärningar skedde i branschen drog staten in särskilda stöd för samhällsbyggnadsprogram. Detta resulterade att högskoleingenjörsprogrammet nu har 175 i stället för 200 studenter. Med tanke på att branschen behöver minst 40 000 nya medarbetare inom bygg och 15 000 inom fastighet så skulle det behövas utbildas långt många fler.

KTH som har ett nära samarbete med näringslivet får ständigt signaler om att det blir svårare och svårare att rekrytera utbildad personal. Det resulterar i att företagen har svårt att rekrytera och växa vilket leder till att utländska företag får uppdragen istället.

Byggteknik och design BIM lab.

Han lyfter även vikten av att hänga med i den högteknologiska utvecklingen av fastigheter också, detta kräver att vi utbildar high-tech-kunniga fastighetsingenjörer. Om vi inte har personal med rätt kompetens spelar det inte någon roll att vi har de senaste systemen. Det är ett ekonomiskt slöseri att investera i högteknologiska system som ingen kan sköta.

Läs hela artikeln här