Till innehåll på sidan

Forskning ger ny metod för statusbedömning av broar

Publicerad 2018-12-13

I en ny artikel i tidskriften Nordisk Infrastruktur berättar John Leander, forskare vid Bro-och stålbyggnad om vår broforskning.

Problematiken kring slitage, underhållskostnader och säkerhet har resulterat i ett arbete kring hur vi sammanställer olika mätresultat för att få en så tydlig helhetsbild av broarnas skick. Detta är mer aktuellt än någonsin och forskare vid Bro- och stålbyggnad arbetar med detta utifrån två grenar. Den ena grenen riktar sig till att hitta avvikelser i stora mängder data som tas fram genom maskininlärning för skadedetektering. Den andra är att göra en tillståndsbedömning utan att leta efter skador. Där försöker man förutsäga hur länge bron kan trafikeras genom teoretiska nedbrytningsmodeller. Genom att sammaställe dessa data får man en mer komplett bild av broarnas skick och hur länge den kan tänkas hålla.

Läs hela artikeln här

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2018-12-13