Institutionen för Byggvetenskap

Forskning och utbildning för hållbara byggnader och infrastruktur

Byggvetenskap ägnar sig åt forskning och utbildning inom områdena byggmaterial och byggkonstruktion, hus- och anläggningsteknik, samt dess inpassning i miljön (jord, berg och vatten) och transportplanering.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Studentexpeditionen

Här hittar du information om vilka ärenden du kan få hjälp med.

Kompetenscentrum

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-12-10