Institutionen för Byggvetenskap

Forskning och utbildning för hållbara byggnader och infrastruktur

Byggvetenskap ägnar sig åt forskning och utbildning inom områdena byggmaterial och byggkonstruktion, hus- och anläggningsteknik, samt dess inpassning i miljön (jord, berg och vatten) och transportplanering.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Studentexpeditionen

Här hittar du information om vilka ärenden du kan få hjälp med.

Kalender

Till sidans topp