Till innehåll på sidan

Stela bro

Doktorand Jens Bergenudd framför Stela bro i Norge.
Doktorand Jens Bergenudd framför Stela bro i Norge.
Jens Bergenudd
Publicerad 2021-10-04

Just nu utförs dynamiska mätningar för projektgrupp ”A2 Hållbart byggande - säkerhet, bärighet, funktion och miljö” i Norge. Doktoranden Jens Bergenudd och Laboratorieansvarig Hakan Taylan utför mätningar på Stela bro, en gång- och cykelbro i trä som byggs precis bredvid Mjøstårnet – världens högsta hus i trä – i Brumunddal. Detta görs i tre omgångar; först när fackverken är på plats, sedan när däcket och tvärbalkar är monterade och slutligen när asfalt och räcken är monterade. Bron exciteras på särskilda positioner där kraften registreras och vibrationerna mäts med accelerometrar. Med mätdatan kan egenfrekvenser, dämpning och modformer säkerställas.

Jens forskning handlar om gång- och cykelbroar i trä för att främja användandet av trä som en del av att skapa ett mer hållbart samhälle. Träbroar kan göras slanka eftersom det är ett relativt styvt material jämfört med dess egenvikt. Broarna kan därmed ge upphov till obekväma vibrationer om egenfrekvenserna är nära frekvenserna för gång och löpning. Ofta är det vibrationer som är dimensionerande för gång- och cykelbroar. Det kan vara svårt att skapa datormodeller i designfasen som överensstämmer med den slutliga bron och därmed krävs mer forskning med in-situ mätningar för att förstå inverkan av olika byggnadsdelar.

Handledare i projektet är professor Jean-Marc Battini samt biträdande handledare Roberto Crocetti (Moelven) och Costin Pacoste (ELU), båda med titel adjungerad professor. Sponsorer till projektet är Trafikverket, Moelven och ELU. Mätningar i projektet utförs under olika faser i byggskedet på ett par broar för att avgöra de olika byggnadsdelarnas inverkan på det dynamiska beteendet hos broarna. Mätningar ska även göras vid olika säsonger för att studera temperatureffekterna hos broarna. Asfalt är till exempel väldigt temperaturberoende och blir styvare vid lägre temperaturer.Mätningarna på Stela bro kan säkerställa bättre finita element (FE) modeller vilket är ett led i att skapa bättre analyser i designfasen.

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2021-10-04