Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Han planerar ny studenttävling om självförsörjning

Foto: Pixabay / Pexels
Publicerad 2021-03-18

Zeev Bohbot är lärare och programansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik och Design och Högskoleprogrammet i Byggproduktion. Han har arbetat på KTH sedan 2009 och har i flera år haft tankar på att anordna någon form av designtävling för ABE-skolans studenter. Nu har han landat i konceptet Green Ice, en 48-timmars designtävling där det gäller att utforma en självförsörjande plats.

Zeev Bohbot är själv arkitekt i botten med examen från KTH, och har ägnat många år åt olika former av problemlösning kring byggplaner och projekteringar, både i Sverige och Ryssland. Han tycker det är viktigt att dagens studenter får chansen att tidigt testa sin förmåga till problemlösning på verkliga utmaningar i samhällsbyggandet.

Varför en tävling om just självförsörjning?

Zeev Bohbot (Foto: Privat)

- “Det finns så många skilda försök till självförsörjning, både i nu- och dåtid, det är väldigt spännande. Jag gillar tanken på att vara ödmjuk mot naturen, och att försöka skapa en cirkulär hållbarhet i planering, produktion och förvaltning. Bl.a. har jag fått inspiration från festivalen Burning Man som genomförts på många ställen i världen, och de självförsörjande tankarna kring Kibbutz eller liknande kollektiv. Frågan är bred, det kan vara alltifrån en familj som bor på en mindre gård och odlar så mycket som möjligt själva, ett litet samhälle som lever i princip helt isolerade från omvärlden eller en framtidsvision om en självförsörjande jord utan miljöpåverkan. Självförsörjning kan ju dessutom även ses som en del av vår förmåga att klara oss vid t.ex. en större samhällskris. I och spridningen av covid-19 så har ju funderingar kring både enskilda individers och samhällens förmåga att klara sig isolerade från omvärlden hamnat i ropet. Jag har velat anordna en studenttävling i flera år, och så tänkte jag att om vi fokuserar på hållbar självförsörjning inom vissa parametrar, då skulle det bli en intressant, och aktuell, utmaning för våra studenter. Det går inte att bli 100 % självförsörjande, men till vilken grad är det möjligt? Jag tror att studenterna kommer att kunna komma in med riktigt spännande hållbara idéer och kreativa lösningar.”

Vad går tävlingen ut på?

- ”Tävlingsuppgiften är inte helt färdigdefinierad, men till viss del kommer just tolkningsutrymmet att vara en del av uppgiften. Självförsörjning är som sagt en bred fråga och tanken är att studenterna ska få stora möjligheter att vara väldigt kreativa. Vi vill ha innovativa förslag, så uppgiften kommer att vara relativt öppen, inom vissa givna ramar. Vi tänker oss att alla ska utgå från en plats på en mindre area (ca 1 km²), med en befolkningsmängd på ca 360 pers per km², vilket är jämförbart med Stockholm. Stockholm är Sveriges mest tätbefolkade region, kan vi skapa en fungerande idé för en hög grad av självförsörjning här, då kan vi göra det var som helst i Sverige sedan. Studenterna ska arbeta i lag om ca 4 personer och uppgiften är att ta fram ett förslag för hur den här platsen ska designas för självförsörjning. Vi kommer förstås behöva ge dem kartor, koppling till någon form av lantmäteritjänst, tillgång till de olika verktyg och digitala tjänster som finns i DiSa-labbet. Sedan är det bara för lagen att jobba på under de timmar som tävlingen pågår!”

Tanken är att tävlingen ska genomföras koncentrerat under 48 timmar i DiSA-labbet på Teknikringen 78 (tidigare BIM-labbet). Zeev har länge velat göra något för studenterna i just BIM-labbet, som tidigare tillhört avdelningen för byggteknik och design. Labbet, som nu har rustats upp kommer inom kort att lanseras under det nya namnet DiSa (Labbet för Digital Samhällsbyggnad) med ny mjukvara och hårdvara bl.a. 3D-glasögon och avancerade scanrar.Under tävlingen ska studenterna få chansen att själva använda utrustningen med stöd av någon anställd som guidar dem.

- ”Jag har pratat om att göra något sorts event eller tävling i BIM-labbet i flera år, och jag vill att studenterna ska få fler chanser att experimentera med dem själva. Nu när labbet utrustats med ytterligare verktyg och hårdvara finns det förstås än större möjligheter. Därför känns det extra kul att vi är på väg att konkretisera den här tävlingen nu! Det kommer att bli en öppen tävling för alla studenter på skolan för arkitektur och samhällsbyggnad. Tävlingsspråket kommer att vara valfritt, svenska eller engelska. Varje team ska bestå av studenter från olika institutioner/utbildningsprogram, och tanken med det är både att skapa nätverk och ett tvärvetenskapligt tänk i utförandet. Jag tror mycket på att få studenterna att samarbeta med varandra över utbildningsgränserna. En tanke jag har är att även genomföra någon sorts mingel när vi presenterar tävlingen så att studenterna får chansen att hitta varandra och sätta samman ett starkt lag med olika kompetenser och bakgrund”.

I nuvarande pandemi är det svårt att anordna både mingel och fysiska samlingar. Men Zeev är hoppfull att det kommer att gå att genomföra tävlingen fysiskt i höst.

- ”Vi hoppas på att kunna genomföra den första tävlingen under höstterminen, och att då få vara på plats i DiSa-labbet. Jag tror det kommer att finnas ett väldigt uppdämt behov hos oss alla, student som anställd, att ses och diskutera tillsammans när det väl är möjligt igen! Tanken är att även ta fram en utställning av de olika bidragen efteråt för att fler ska få chansen att se de olika idéerna. Vi avslutar tävlingen med en presentation av respektive design, sedan lämnar lagen in sitt underlag och så hjälper vi till att göra en fysisk utställning med planscher i efterhand. Då behöver inte heller något lag känna sig som förlorare, allas bidrag lyfts fram!”

Foto: Michael Brawn / Unsplash

Vad är syftet med projektet?

- ”Primärt skulle jag säga att det är hållbarhetsaspekten. Det blir ett stort fokus i tävlingen. Det går inte att designa något självförsörjande som inte också är hållbart, då går det snabbt omkull! Jag tycker det är viktigt att studenterna får chansen att arbeta väldigt konkret med olika delar av det hållbara samhällsbyggandet, det är kunskaper och erfarenheter de behöver ha med sig in i sina framtida yrkesroller. Sedan är ett syfte också att skapa nätverk och samarbeten, se till att studenter med olika utbildningsbakgrund gör saker tillsammans. Det finns ett behov av att t.ex. arkitektstudenter och byggstudenter hittar varandra, de kan verkligen stärka och utveckla sina kompetenser tillsammans. Jag ser det som en del i att skapa Ett KTH, eller Ett ABE (Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad). Vi ser även över möjligheten för tävlingen att ges som en kurs, och kanske ge t.ex. 1,5 hp. Det skulle ytterligare uppmuntra studenter att delta".

Vad är nästa steg?

- ”Jag har presenterat idén för Samhällsbyggnadslänken och de är intresserade av att vara med i projektet. Nästa steg är att bygga en projektgrupp kring detta. Just nu är allting fortfarande lite löst i kanterna och vi behöver sätta oss ner och planera konkret, definiera tidplan etc. Jag ser framemot att nu verkligen konkretisera de här tankarna, att det blir av.Första gången genomför vi tävlingen internt påskolan, men nästa gång kanske vi kan utöka till fler delar av KTH, eller nationellt med även andra lärosäten! Jag hoppas att det kan bli ett årligt event med olika teman.”

Text: Josefin Backman

Det här är den andra i Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad s artikelserie om utvalda forsknings-, utbildnings- eller samverkansinitiativ från respektive institutions verksamhet. Du hittar de tidigare artiklarna här:

  1. KTH Arkitektur: Ljusdesignforskning introduceras i arkitektur

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-03-18