Konferensen Nordic Steel Construction Conference

Publicerad 2019-09-23
John Leander, Oskar Skoglund, Gabriel Sabau och Erik Forsgren

Konferensen Nordic Steel Construction Conference hölls i Köpenhamn i mitten av september. KTH representerades av Oskar Skoglund och John Leander från avdelningen för bro- och stålbyggnad. Andra svenska deltagare var Gabriel Sabau från LTU och Erik Forsgren från SBI, båda med på bilden, och professor emeritus Torsten Höglund (inte med på bilden). Konferensen cirkulerar mellan de nordiska länderna men samlar forskare och ingenjörer verksamma inom stålbyggnad från hela världen. Sverige med SBI som initiativtagare kommer att organisera konferensen 2022.

Oskar presenterade en artikel om den lokala svetsgeometrins inverkan på utmattningslivslängden för en brodetalj. John och Torsten bidrog med presentationer under en session om Eurokoden och regelskrivande.

Läs mer om konferensen här (extern sida)

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-09-23