Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Byggvetenskaps laboratorium

Byggvetenskaps laboratorium är i första hand ett forskningslabb för institutionens doktorander. Men även studentlaborationer utförs under några perioder per läsår.

I laboratoriet utförs bland annat mekanisk provning på olika sortens material, såsom asfalt, betong och träkompositmaterial mm.

Provning kan ske i klimatkammare för att simulera olika förhållanden.
Även provning av komponenter i de olika materialen utförs. Såsom t.ex. bitumen och stenmaterial.

Labbets mest avancerade instrument är Tomografen. Tomografen (pdf 215 kB)  (engelska)

Labbet tar hand om, köper in och tillverkar material och delar för både labbförsök samt fältförsök.

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2024-02-21