Till innehåll på sidan

Stegvis Renovering

Publicerad 2020-08-31

Hur ny teknik för renovering och underhåll samt ökat förtroende mellan värd och hyresgäst gav låga hyreshöjningar.

I två artiklar i Dagens Nyheter lyfts en rapport skriven av professor Folke Björk och Tord af Klintberg. Rapporten visar hur man i framtiden kan påverka kostnaderna för renoveringar genom att använda andra tekniker.

Nya renoveringstekniker gör det möjligt att renovera olika byggnadssystem och byggnadsdelar stegvis var för sig, exempelvis alla typer av rörsystem, fönster, badrum och kök etc. Detta är kostnadseffektivt eftersom det är mindre komplext och mindre störande för de boende än en omfattande renovering. Dessa åtgärder ses dock som ett underhåll som inte motiverar en hyreshöjning enligt dagens lagstiftning. Knivstabostäder använde dessa nya tekniker och alla hyresgäster accepterade en viss hyreshöjning. Då stannade hyreshöjningen vid 13 %, att jämföra med över 50 % om Knivstabostäder hade behövt tillgripa omfattande standardhöjande åtgärder.

Artiklarna är tillgängliga med DN prenumeration på www.dn.se/ekonomi, sök på Tord af Klintberg, Ny strategi att renovera fastigheter snabbt och billigt samt Knivstabostäder renoverade i steg – gav lägre hyreshöjning än traditionell renovering. Artiklarna är publicerade 2020-08-23.

Innehållsansvarig:admin@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2020-08-31